Tuesday, November 29, 2011

UNIT 2 - MERANCANG DAN MENYEDIAKAN JUALAN


MEMBUAT RANCANGAN JUALAN

1. Merancang jualan bermaksud membuat persediaan untuk menjalankan sesuatu perniagaan.

2. Maklumat yang perlu ada dalam rancangan jualan ialah :

a) Jumlah modal yang diperlukan

b) Cara memperoleh modal

c) Jenis barang yang dijual

d) Maklumat pembekal

e) Jumlah barang yang dijual

f) Cara jualan dijalankan

g) Lokasi perniagaan

Cara Mendapatkan Modal

1. Modal merupakan perkara utama yang perlu diberi tumpuan sebelum memulakan sesuatu perniagaan.

2. Cara memperoleh modal seperti berikut :

· wang simpanan

· pinjaman daripada bank, rakan atau saudara mara

· bekalan stok dari pembekal sera kredit/hutang

· rakan kongsi

· pameran perniagaan

Menyediakan Jadual kerja

1. Tujuan jadual kerja adalah untuk memastikan setiap rancangan jualan berjalan lancar.

2. Perancangan yang telah dibuat perlulah diikuti dengan penuh tanggungjawab bagi menjamin keberkesanannya.


No comments:

Post a Comment