Friday, November 18, 2011

BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP

FUNGSI BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP

Bengkel ialah tempat untuk guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada murid serta membuat kerja amali dan menjalankan aktiviti. Bengkel perlu diurus dengan cekap.

1. Menyediakan tempat untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang
kondusif, bersesuaian dengan mata pelajaran dan memberangsangkan.

2. Meningkatkan penguasaan kemahiran proses manipulatif di kalangan murid.

3. Merangsang dan menjana minda murid.

4. Bengkel yang berkualiti akan menjadi pencetus idea kepada murid-murid bagi
menghasilkan inovasi dan reka cipta.

5. Mewujudkan suasana kelaianan dan dapat menarik minat murid-murid dan guru
mata pelajaran Kemahiran Hidup.

6. Memaksimumkan penggunaan kelengkapan di kalangan murid terhadap
pelajaran inovasi dan reka cipta dengan penyediaan bahan dan alatan
tangan yang lengkap.

7. Memberikan pendedahan asas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan
kehidupan dan menyampaikan kepentingan kemahiran di dalam kehidupan
seharian.

No comments:

Post a Comment