Sunday, November 13, 2011

ELEKTRIK TAHUN 4Apakah Elektrik?

ELEKTRIK ialah istilah am bagi sebilangan jenis fenomena yang terhasil dari kewujudan dan aliran cas elektrik. Melalui tindak balas ia akan membentuk elektromagnet. Tenaga elektrik merupakan tenaga yang terhasil akibat aliran cas elektrik melalui pengalir elektrik. Elektrik merupakan sumber tenaga kepada manusia.


Dalam tahun 4, murid akan membuat penyambungan LITAR SIRI & LITAR SELARI

LITAR SIRI - Ialah litar yang membolehkan hanya satu laluan arus sahaja. Arus tidak boleh melalui laluan lain sekiranya laluan tersebut terputus. Ujian boleh dilakukan dengan memasang 2 biji mentol (buku teks KH tahun 4 - M/S 60). Semakin banyak mentol dipasang, akan semakin malaplah lampu tersebut menyala. Hasil ujian menunjukkan, apabila 1 mentol tidak menyala (terbakar) atau salah satunya ditanggalkan dari pemegang mentol, maka mentol lain juga tidak akan menyala. Ini kerana arus elektrik yang dibekalkan hanya melalui satu laluan sahaja.


LITAR SELARI - Litar selari pula ialah litar yang membolehkan arus elektrik mengalir melebihi satu laluan. Sekiranya satu laluan terputus atau mentol ditanggalkan dari salah satu laluan, mentol yang lain masih lagi akan menyala (buku teks KH tahun 4 - M/S 60).

No comments:

Post a Comment