Wednesday, November 23, 2011

PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN - THN 4

UNIT 1 - BARANG JUALAN

Kumpulan Sasaran
1. Murid sekolah boleh menjalankan perniagaan yang sesuai di kawasan sekolah.
2. Murid-murid lain dan guru merupakan bakal pembeli bagi barang jualan.
3. Bakal pembeli ini dipanggil kumpulan sasaran.
4. Barang yang sesuai dijual kepada murid dan guru adalah barang yang disukai,
diperlukan
dan mampu dibeli oleh mereka.Guru dan murid merupakan kumpulan sasaran apabila pelajar
menjalankan perniagaan di sekolah


Mengumpul dan mengelaskan maklumat
1. Maklumat yang berkaitan dengan jenis barang diperoleh dengan cara membuat kajian.
2. Maklumat dapat dikumpulkan melalui :
(a) pemerhatian

(b) temu bual

(c) soal selidik


3. Hasil daripada maklumat yang diperoleh, barang dapat dikelaskan seperti berikut :

(a) barang keperluan murid

(b) barang keperluan guru

(c) barang kesukaan murid dan guru

(d) barang yang mampu dibeli oleh murid
(e) barang yang mampu dibeli oleh guru

No comments:

Post a Comment