Friday, September 23, 2011

Uji Minda Tahun 51. Komponen elektronik yang berfungsi untuk mengeluarkan isyarat cahaya ialah
A. LED
B. Perintang tetap
C. Perintang boleh laras
D. Buzer

2. Kaki LED terdiri daripada
i. anod
ii. katod
iii.ketod
A. i dan ii B. ii dan iii C. i dan ii

3. ................ berfungsi untuk mengawal arus elektrik secara tetap.
A. LED
B. Peritang tetap
C. Perintang boleh laras
D. Buzer

4. Berapakah nilai bacaan perintang tetap sekiranya kod warna yang diberi ialah
perang, hijau, perang , emas ?
A. 151 ohm 5%
B. 150 ohm 10%
C. 151 ohm 10%
D. 150 ohm 5%

5. Cara pemasangan projek litar boleh dirujuk dengan menggunakan .............
i. litar skematik ii. litar elektronik iii. litar bergambar
A. i dan ii
B. i dan iii
C. i sahaja
D. ii dan iii

No comments:

Post a Comment