Monday, September 26, 2011

Pengenalan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah rendah

Merupakan satu mata pelajaran bercorak amali. Diajar

untuk murid-murid Tahap 2. Mata pelajaran ini digubal

untuk mengembangkan keupayaan murid dalam bidang

Reka bentuk teknologi serta perniagaaan dan keusahawanan.

Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaan kemahiran praktis,

pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi

dan keusahawanan.

No comments:

Post a Comment