Thursday, December 1, 2011

UNIT 4 - MENGURUS JUALAN


MELAYAN PELANGGAN


1. Peniaga harus mengurus perniagaannya dengan baik.
2. Semasa mengurus pelanggan, peniaga mestilah bersopan santun, menghormati pelanggan, serta cekap dalam pengiraan.
3. Peniaga seharusnya melayan pelanggan dengan cara :
a) menghargai pelanggan
b) mengambil hati pelanggan
c) bersikap jujur
d) memberikan senyuman
e) peramah ; dan
f) mengucapkan terima kasih

4. Contoh layanan yang baik seperti berikut :


(Klik pd gambar utk lihat besar)


Etika Jualan


1. Peniaga harus mengamalkan etika jualan yang baik semasa menjalankan urus niaga.
2. Etika ini dikenal sebagai etika amalan perniagaan.
3. Etika bertujuan untuk mewujudkan serta memupuk perasaan muhibbah di kalangan peniaga, pengguna, dan kerajaan agar wujud tanggungjawab sosial dalam diri mereka terhadap pengguna dan masyarakat.

No comments:

Post a Comment