Monday, October 10, 2011

Tugasan KRT 3013 TMK

Tugasan 1C: Pembangunan Blog (30%)
Blogger (link blog diletakkan di MyGuru)
Tarikh akhir: 12 Disember 2011 (Isnin)

1. Secara individu, pelajar dikehendaki membina blog P&P bagi satu topik pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan mata pelajaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Pelajar diwajibkan menggunakan platform Blogger (Blogger).
3. Pelajar dibenarkan memilih sendiri mata pelajaran yang dikuasai mereka. Bagi penilaian pembangunan blog berjumlah 20%, pelajar dikehendaki memasukkan pautan blog ke dalam forum yang akan disediakan khusus untuk tugasan ini.
4. Pastikan nama, nombor matrik dan topik masing-masing diletakkan di muka hadapan blog. Markah bonus akan diberikan sekiranya pelajar berjaya mengintegrasikan aplikasi lain ke dalam blog mereka seperti YouTube, FaceBook, Scribd, Prenzi dan sebagainya.
5. Markah bagi tugasan ini diberikan berdasarkan kandungan (10%) serta senireka persembahan blog:

KRITERIA MARKAH

Isi kandungan blog serta kualiti penyampaian - 10
Senireka blog serta daya tarikan - 10
Teknik serta kaedah mengajar /teknologi
yang digunakan dalam blog seperti video,
animasi dan sebagainya - 10

No comments:

Post a Comment